homehome.html
visievisie.html
trainingtraining.html
over ons
contactcontact.html
achtste dagachtste_dag.html
Over ons,

Bert Leers is Master in de orthopedagogiek, hij is als orthopedagoog werkzaam in Huize Levensruimte en ondersteunt reeds jarenlang teams in het hulpverleningsproces aan kinderen, jongeren en hun gezin. Hij verdiepte zich vooral in processen van leidinggeven en omgaan met agressie. Hij is advanced trainer Rots & Water.

bert.leers@huizelevensruimte.be

Benny Leesen is Bachelor in de orthopedagogie, hij is werkzaam als praktijklector op de KHLim departement Sociaal-Agogisch Werk en werkte jarenlang in OBC Bethanië als opvoeder. Zijn specialiteiten: supervisie en groepen in beweging krijgen. Hij is senior trainer LSCI.

benny.leesen@khlim.be

Hanne Leirs is Bachelor in de orthopedagogie, werkzaam als praktijklector op de KHLim departement Sociaal-Agogisch Werk. Ze ondersteunde jarenlang mensen vanuit de thuisbegeleidingsdienst van het OCMW Maasmechelen en ontwikkelde het leerproject “Drugs,(ver)antwoord!?” bij het Bureau voor Alternatieve Afhandeling Limburg. Ze is co-trainer LSCI.

hanne.leirs@khlim.be

Greet Put is Bachelor in de orthopedagogie. Ze is als eerste begeleider werkzaam in Huize Levensruimte en kan bouwen op een jarenlange ervaring in het werken met kinderen, jongeren en hun gezin. Ze volgde extra opleidingen in de contextuele hulpverlening en gezinsbegeleiding en is advanced trainer Rots & Water.

greet.put@huizelevensruimte.be
http://www.achtraining.be/acht/training.html#widget7http://www.achtraining.be/acht/training.html#widget7mailto:bert.leers@huizelevensruimte.be?subject=informatie%20ACHThttp://www.achtraining.be/acht/training.html#widget4mailto:benny.leesen@khlim.be?subject=informatie%20ACHThttp://www.achtraining.be/acht/training.html#widget4mailto:hanne.leirs@khlim.be?subject=informatie%20ACHThttp://www.achtraining.be/acht/training.html#widget7mailto:greet.put@huizelevensruimte.be?subject=informatie%20ACHTshapeimage_8_link_0shapeimage_8_link_1shapeimage_8_link_2shapeimage_8_link_3shapeimage_8_link_4shapeimage_8_link_5shapeimage_8_link_6shapeimage_8_link_7shapeimage_8_link_8
programmaprogr..html